Zastępca Burmistrza

Zastępcą Burmistrza Miasta Uniejów jest Mirosław Madajski.

Do zadań zastępcy burmistrza należy:

 • wykonywanie zadań powierzonych przez burmistrza, zgodnie z jego wskazówkami i poleceniami
 • sprawowanie funkcji burmistrza w razie jego nieobecności lub niemożności pełnienia przez niego obowiązków
 • wykonywanie powierzonych zadań w zakresie rozwiązywania problemów w dziedzinie oświaty, kultury, sportu i rekreacji w szczególności poprzez:
  • kontrolowanie i nadzorowanie działalności podległych placówek kultury: Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Uniejowie i Miejsko-Gminnej Biblioteki w Uniejowie oraz jednostek oświatowych i Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty w Uniejowie
  • opracowywanie gminnego kalendarza imprez kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych i turystycznych oraz nadzorowanie jego realizacji
  • sprawowanie nadzoru nad imprezami kulturalnymi, sportowo-rekreacyjnymi i turystycznymi na terenie gminy, organizowanymi przez MGOK i MGBP oraz przez inne podmioty organizujące imprezy na podstawie umów lub porozumień z miastem/gminą Uniejów
  • koordynowanie obchodów rocznic i świąt państwowych w gminie
  • sprawowanie nadzoru nad zapewnieniem przez organizatorów porządku i bezpieczeństwa na imprezach kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i turystycznych
  • współpracę z placówkami, instytucjami, szkołami, stowarzyszeniami, środowiskami twórczymi, fundacjami i innymi organizacjami w zakresie realizacji na terenie gminy wspólnych przedsięwzięć kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i turystycznych.

Kontakt:

Urząd Miasta Uniejów

99-210 Uniejów

ul. bł. Bogumiła 13

Sekretariat

tel. 63 288 97 40/44

fax. 63 288 97 43

e-mail: urzad@uniejow.pl