Załatw sprawę w Urzędzie

Ewidencja ludności (zgłoszenie pobytu czasowego i stałego, wymeldowanie z miejsca pobytu stałego)

Wnioski do pobrania

 

Wydanie dowodu osobistego

Wniosek do pobrania

 

Ochrona środowiska

Wnioski do pobrania

 

Zarządzanie drogami gminnymi

Wniosek o usytuowanie ogrodzenia od strony drogi

Wniosek na zajęcie pasa drogowego

Wniosek o wykonanie zjazdu z drogi gminnej

 

Realizacja inwestycji

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Działalność gospodarcza

Informacje i wnioski do pobrania

 

Podatki

Formularze podatkowe

 

Gospodarka gruntami i lokalami

Informacje i wnioski do pobrania

 

Godziny pracy:

poniedziałek: 9:00-17:00

wtorek – piątek: 8:00-16:00