Urząd Stanu Cywilnego

W Urzędzie Stanu Cywilnego sporządza się akty urodzeń, małżeństw i zgonów mających miejsce na terenie miasta i gminy Uniejów niezależnie od miejsca zamieszkania osób, których te akty dotyczą.

 

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego – Anna Kowalska posiada uprawnienia do:

  • sporządzania i rejestracji aktów stanu cywilnego oraz prowadzenia ich dokumentacji zbiorowej (akty urodzenia, akty małżeństwa, akty zgonów)
  • wydawania decyzji wynikających z prawa o aktach stanu cywilnego
  • prowadzenia Ksiąg Stanu Cywilnego i archiwum z zakresu USC
  • wydawania odpisów aktów stanu cywilnego
  • wydawania decyzji w zakresie zmiany imienia i nazwiska
  • wydawania zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności do zawarcia małżeństwa – śluby konkordatowe oraz zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą
  • przygotowywania całości dokumentacji związanej z wydawaniem dowodów tożsamości oraz wydawania takich dowodów
  • przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz innych oświadczeń zgodnie z przepisami Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego
  • stwierdzenia legitymacji procesowej do wystąpienia do sądu w sprawach możności lub niemożności zawarcia małżeństwa.

 

Kontakt:

Urząd Miasta Uniejów

99-210 Uniejów, ul. bł. Bogumiła 13

tel. 63 288 97 89

e-mail: urzad@uniejow.pl

 

Godziny pracy:

poniedziałek: 9:00-17:00

wtorek – piątek: 8:00-16:00