Struktura Urzędu

Struktura organizacyjna urzędu

 • Obsługa kancelarii ogólnej (sekretariat) – nr pok. 3, tel. 63 288 97 40/44, fax 63 288 97 43
 • Sekretarz miasta – nr pok. 4, tel. 63 288 97 88
 • Skarbnik miasta – nr pok. 7, tel. 63 288 97 77
 • Księgowość budżetowa – nr pok. 9, tel. 63 288 97 75
 • Księgowość podatkowa / kasa – nr pok. 8, tel. 63 288 97 76
 • Promocja – nr pok. 6, tel. 63 288 97 87/53/72
 • Fundusze unijne – nr pok. 10, tel. 63 288 97 97
 • Ochrona przeciwpożarowa – nr pok. 10, tel. 63 288 97 58
 • Kadry i obsługa samorządu – nr pok. 10, tel. 63 288 97 52
 • Zarząd drogami gminy – nr pok. 10, tel. 63 288 97 55
 • Gospodarka gruntami i lokalami – nr pok. 13, tel. 63 288 97 68
 • Działalność gospodarcza – nr pok. 5, tel. 63 288 97 64
 • Obrona cywilna i zarządzanie kryzysowe – nr pok. 5, tel. 63 288 97 64
 • Inwestycje / zamówienia publiczne – nr pok. 10, tel. 63 288 97 67/69
 • Ochrona środowiska – nr pok. 10, tel. tel. 63 288 97 69/61
 • Ewidencja ludności – nr pok. 10, tel. 63 288 97 84
 • Urząd Stanu Cywilnego – nr pok. 11, tel. 63 288 97 89
 • Informatyk – nr pok. 6, tel. 63 288 97 92
 • Rolnictwo – nr pok. 9, tel. 63 288 97 95
 • Gospodarka odpadami – nr pok. 10, tel. 63 288 97 61
 • Referat Oświaty – nr pok. 5, tel. 63 288 97 83

Pocztę elektroniczną do wszystkich działów prosimy kierować na adres: urzad@uniejow.pl

Godziny pracy

poniedziałek: 9:00-17:00

wtorek – piątek: 8:00-16:00