Urząd


Rada Miejska w Uniejowie kadencji 2018-2023

23 listopada 2018 roku w Uniejowie odbyła się pierwsza sesja nowo wybranej Rady Miejskiej w Uniejowie kadencji 2018-2023. Podczas sesji radni złożyli ślubowanie i wybrali prezydium. Na kolejną kadencję zaprzysiężony został również Burmistrz Uniejowa – Józef Kaczmarek. W ten sposób Samorząd Miasta i Gminy Uniejów rozpoczął VIII kadencję.

Skład Rady Miejskiej w Uniejowie VIII kadencji w latach 2018-2023:

Prezydium Rady Miejskiej w Uniejowie:

 • Mirosław Madajski- Przewodniczący Rady Miejskiej w Uniejowie
 • Lucjan Łukasik – I Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Uniejowie
 • Krzysztof Bielawski – II Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Uniejowie

Radni:

 • Marek Cybulski
 • Roman Dudkowski
 • Wojciech Głowacki
 • Marianna Grubska
 • Jolanta Ilska
 • Grzegorz Kucharzyk
 • Teresa Łuczak
 • Łukasz Nita
 • Beata Pokorska
 • Daniel Szafarz
 • Alicja Własny
 • Tomasz Wójcik

Komisja Gospodarcza Rady Miejskiej w Uniejowie:

 • Wojciech Głowacki – Przewodniczący Komisji
 • Marek Cybulski
 • Daniel Szafarz
 • Krzysztof Bielawski
 • Beata Pokorska
 • Lucjan Łukasik

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Uniejowie:

 • Grzegorz Kucharzyk – Przewodniczący Komisji
 • Teresa Łuczak
 • Jolanta Ilska
 • Wojciech Głowacki
 • Marek Cybulski

Komisja Skarg, Petycji i Wniosków Rady Miejskiej w Uniejowie:

 • Marianna Grubska – Przewodnicząca Komisji
 • Beata Pokorska
 • Alicja Własny

Komisja Społeczna Rady Miejskiej w Uniejowie:

 • Tomasz Wójcik – Przewodniczący Komisji
 • Marianna Grubska
 • Teresa Łuczak
 • Jolanta Ilska
 • Grzegorz Kucharzyk

Komisja Uzdrowiskowa Rady Miejskiej w Uniejowie:

 • Daniel Szafarz – Przewodniczący Komisji
 • Tomasz Wójcik
 • Krzysztof Bielawski
 • Lucjan Łukasik
 • Roman Dudkowski
 • Łukasz Nita
 • Alicja Własny

 

Pierwsza sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Uniejowie arch. UM Uniejów

Kontakt:

Urząd Miasta Uniejów

99-210 Uniejów

ul. bł. Bogumiła 13

tel. (63) 288 97 52 (Kadry i Obsługa Samorządu)

 

Partnerstwo KSOW

kopia 1

Projekt Gminy Uniejów w Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Nieruchomości

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi ogłoszeniami o przetargach na nieruchomości: czytaj więcej Nieruchomości

Projekty unijne

14.06.2016 aktualizacja Podrecznika_wnioskodawcy_i_beneficjenta_

Gmina Uniejów realizowała i realizuje projekty współfinansowane z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2007-2013 i perspektywy finansowej 2014-2020.

 

Perspektywa finansowa 2014-2020

czytaj więcej Projekty unijne

Gminne jednostki organizacyjne

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Uniejowie został założony w 1990 roku. Jego zadaniem jest pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężeniu trudnych sytuacji życiowych, zaspokojeniu ich niezbędnych potrzeb życiowych, umożliwienie funkcjonowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. MGOPS od samego początku swojej działalności zajmuje się wypłatą zasiłków dla osób i rodzin potrzebujących pomocy z uwagi na trudną sytuację materialną, mieszkaniową i zdrowotną.

Dyrektorem Ośrodka jest Jolanta Figurska.

 

Kontakt:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

99-210 Uniejów, ul. Orzechowa 6

tel. 63 288 80 26

e-mail: mgopsuniejow@op.pl

Godziny pracy:

poniedziałek: 9:00-17:00

wtorek – piątek: 8:00-16:00

 

Miejsko-Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

Realizuje zadania w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, udzielając pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych oraz dotkniętych przemocą w rodzinie. Prowadzi działania promujące trzeźwość – imprezy sportowe, dożywianie dzieci z rodzin patologicznych oraz działalność edukacyjną w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, dofinansowuje imprezy, wyjazdy, realizuje programy informacyjno-edukacyjne w szkołach, organizuje spektakle teatralne na temat zagrożeń patologicznych oraz czas wolny dzieci i młodzieży – zajęcia rozrywkowe, kulturalne, sportowe oraz muzyczne. Komisja podejmuje również czynności związane z zastosowaniem obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.

 

Kontakt:

Miejsko-Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

Urząd Miasta Uniejów

99-210 Uniejów, ul. bł. Bogumiła 13

tel. 63 288 97 58

e-mail: urzad@uniejow.pl

Godziny pracy:

poniedziałek: 9:00-17:00

wtorek – piątek: 8:00-16:00

 

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Uniejowie posiada 3 filie biblioteczne w: Spycimierzu, Rożniatowie i Wilamowie.

Biblioteka udostępnia: bezpłatnie 4 stanowiska komputerowe z dostępem do internetu, a także darmowy dostęp do usługi „Wolnych Lektur”. Usługa polega na udostępnianiu tekstów lektur w katalogu on-line biblioteki. W zbiorach katalogu znajduje się ponad 2600 utworów, które zostały udostępnione w przyjaznych formatach, służących do odczytania w urządzeniach mobilnych oraz w internecie (m.in. pdf, mobi, epub, html). Są tam również dokumenty dźwiękowe, które można z powodzeniem odtwarzać w formie audiobooków.

Na bieżąco prowadzone są dwie kroniki: Kronika ważnych i bieżących wydarzeń odbywających się na terenie miasta i gminy Uniejów oraz Kronika wycinków prasowych dotyczących Uniejowa.

Zbiory biblioteki dostępne są pod adresem: www.uniejow-mgbp.sowwwa.pl, a także na portalu e-usług bibliotecznych pod adresem: w.bibliotece.pl.

Dyrektorem Biblioteki jest Beata Szymczak.

 

Kontakt:

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

99-210 Uniejów, ul. Kościelnicka 8/10

tel. 63 288 80 77

e-mail: uniebib@op.pl

www.facebook.com/bibliotekauniejow

Godziny pracy:

Poniedziałek i piątek: 8:00-17:00

Wtorek, środa i czwartek: 8:00-16:00

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury

Głównym założeniem działalności Ośrodka Kultury jest zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy oraz wspomaganie ich rozwoju w zależności od zainteresowań kulturalnych. Oferta Ośrodka Kultury skierowana jest do dzieci, młodzieży oraz dorosłych i dotyczy różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę.

Przy M-GOK działają: chóry, kapele i zespoły śpiewacze.

Pełniącym obowiązki Dyrektora Ośrodka Kultury jest Robert Palka.

 

Kontakt:

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Uniejowie

99-210 Uniejów, ul. Targowa 21

tel., fax: 63 288 81 64

e-mail: mgokuniejow@wp.pl

www.facebook.com/mgokuniejow

Godziny pracy:

8:00-20:00

 

Miejskie Przedszkole w Uniejowie

Parterowy budynek posiada sześć kolorowych sal zabaw, w których bawią się i uczą dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Wokół budynku znajduje się duży plac zabaw wyposażony w szereg różnorodnych urządzeń oraz rozległe zielone tarasy, porośnięte trawą i ozdobnymi krzewami, gdzie dzieci chętnie bawią się i odpoczywają.

Dyrektorem Przedszkola jest Romana Kozińska.

 

Kontakt:

Miejskie Przedszkole w Uniejowie

99-210 Uniejów, ul. Wiśniowa 9

tel. 63 28 88 121

e-mail: przedszkole@uniejow.pl

 

Szkoły Podstawowe w gminie Uniejów

Na terenie gminy Uniejów funkcjonują cztery szkoły podstawowe: Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939 r. w Uniejowie oraz trzy szkoły z oddziałem przedszkolnym:

 • Szkoła Podstawowa im. płk. pil. Szczepana Ścibiora w Wieleninie
 • Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wilamowie
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Spycimierzu.

Wszystkie placówki szkolne posiadają pracownie komputerowe z dostępem do internetu.

 

Szkoła Podstawowa w Uniejowie nosi imię Bohaterów Września 1939 r. Dysponuje halą sportową, salą gimnastyczną, kortem tenisowym, trzema boiskami do piłki nożnej, wielofunkcyjnym boiskiem oraz bieżnią, dobrze wyposażoną bibliotekę szkolną (co miesiąc odbywa się kiermasz taniej książki), świetlicą szkolną ze stołówką, ale przede wszystkim dobrze wykwalifikowaną kadrę nauczycielską.

Pełniącym obowiązki Dyrektora jest Piotr Kozłowski.

Wicedyrektorami są: Agnieszka Kaczmarek i Janusz Stawicki.

Obecnie do placówki uczęszcza prawie 500 uczniów, którzy mają możliwość korzystania m.in. z nowoczesnej pracowni komputerowej, dobrze wyposażonej sali do ćwiczeń korekcyjno-kompensacyjnych. Placówka dysponuje halą sportową, salą gimnastyczną, kortem tenisowym, trzema boiskami do piłki nożnej, wielofunkcyjnym boiskiem oraz bieżnią.

Nauka odbywa się na jedną zmianę. Po południu młodzież może uczestniczyć w zajęciach rekreacyjnych, sportowych, zespołach korekcyjno-kompensacyjnych, kołach zainteresowań i próbach młodzieżowej orkiestry.

Szkoła realizuje liczne projekty, m.in.: „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”, „Podnoszenie kompetencji kluczowych i rozwój uczniów wybranych szkół z woj. łódzkiego poprzez atrakcyjne formy edukacji i przeciwdziałania patologii”, „Odkryj możliwości swojego umysłu”, „Indywidualizacja programu nauczania w szkołach podstawowych w gminie Uniejów”, „Bezpieczne Wakacje”, „Szkoła Współpracy”, Program Edukacyjny National Geographic Odkrywca, „Uczeń Ratownik”, „Szkoły Kluczowych Kompetencji”, „Mały Mistrz”, „MultiSport” i inne.

Nad uczniami czuwa pedagog szkolny, który służy pomocą psychologiczną i pedagogiczną. Uczniowie mogą bezpiecznie, ciekawie i aktywnie spędzić czas podczas zajęć świetlicowych, W placówce działa m.in.: Samorząd Szkolny, Młodzieżowa Rada Miejska, Spółdzielnia Uczniowska „Balbinka”, „E-gazeta”, Szkolna Kasa Oszczędności, Uczniowski Klub Sportowy „Impuls” przy Szkole Podstawowej oraz Uczniowski Klub Sportowy „Gimpuls” przy Gimnazjum. Szkoła ma na swoim koncie liczne osiągnięcia naukowe, sportowe, muzyczne, plastyczne, fotograficzne, przedmiotowe.

 

Kontakt:

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939 r. w Uniejowie

99-210 Uniejów, ul. Kościelnicka 26-28

tel. 63 288 80 75

e-mail: sp.uniejow@szkola.uniejow.pl

www.zsuniejow.szkolnastrona.pl

 

Szkoła Podstawowa w Wieleninie nosi zaszczytne imię pułkownika pilota Szczepana Ścibiora, urodzonego w Uniejowie, zasłużonego dla ojczyzny bohatera narodowego. Placówka szkolna dysponuje salą gimnastyczną, boiskiem do piłki nożnej, bieżnią, placem zabaw, ogródkiem dydaktycznym, salami dydaktycznymi, stołówką, świetlicą oraz biblioteką. Oprócz zajęć szkolnych prowadzone są dodatkowe zajęcia. W szkole działa klub sportowy UKS „Orlęta” Wielenin, który organizuje zajęcia sportowe dostosowane do wieku, stopnia sprawności oraz zainteresowań uczniów. W tym klubie sportowym przygodę z piłką nożną rozpoczęła najlepsza piłkarka w Europie do lat 17, zawodniczka Medyka Konin – Ewa Pajor.

Dyrektorem szkoły jest Elżbieta Goszczyk.

 

Kontakt:

Szkoła Podstawowa im. płk. pil. Szczepana Ścibiora w Wieleninie

99-210 Uniejów, Wielenin-Kolonia 30A

tel. 63 288 98 62

e-mail: sp.wielenin@szkola.uniejow.pl

 

Patronem Szkoły Podstawowej w Wilamowie jest dwukrotna laureatka Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki i chemii – Maria Skłodowska-Curie. Placówka szkolna wyposażona jest w sale dydaktyczne, ekopracownię „Zielona planeta”, pracownię komputerową z Multimedialnym Centrum Informacji, świetlicę oraz kuchnię. Warunki prawidłowego rozwoju fizycznego i rekreacji zapewniają uczniom zajęcia na boisku do piłki ręcznej oraz na placu zabaw. W szkole znajduje się filia biblioteki miejskiej z bogatym zbiorem książek i publikacji. Uczniowie oprócz uczęszczania na obowiązkowe zajęcia szkolne, mogą skorzystać z dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, wzbogacających ich wiedzę oraz stymulujących rozwój.

Dyrektorem Szkoły jest Edyta Miśkiewicz.

 

Kontakt:

Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wilamowie

99-210 Uniejów, Wilamów 50

tel., fax: 63 288 91 22

e-mail: dyrektor.wilamow@szkola.uniejow.pl

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Spycimierzu jako jedyna placówka posiada tylko 3 oddziały szkolne. Szkoła wyposażona jest w pracownię komputerową oraz sale dydaktyczne. W budynku znajduje się filia biblioteki miejskiej z dostępem do lektur oraz innych publikacji. Wokół budynku dla uczniów dostępne jest boisko piłkarskie oraz plac zabaw. Poza obowiązkowym programem nauczania prowadzone są dla wszystkich chętnych uczniów dodatkowe, uzupełniające i rozwijające umiejętności oraz wzbogacające wiedzę, zajęcia pozalekcyjne, w tym kółko fotograficzne.

Dyrektorem Placówki jest Marianna Polasińska.

 

Kontakt:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Spycimierzu

99-210 Uniejów, Spycimierz 7

tel. 63 288 80 64

 

Szkoła Muzyczna I stopnia

Szkoła Muzyczna I stopnia została założona w 2001 r., mieści się w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Uniejowie. Daje podstawy wykształcenia muzycznego oraz stwarza możliwość kontynuowania kształcenia w innych szkołach muzycznych II stopnia, przyczyniając się do rozwoju zdolności artystycznych dzieci i młodzieży. Do szkoły muzycznej w cyklu 4-letnim uczęszczają uczniowie w wieku od 10 do 18 lat, pochodzący z obszarów wiejskich oraz małych miasteczek. W szkole prowadzone są klasy instrumentów dętych, klasa fortepianu, gitary, akordeonu i perkusji.

Funkcję Dyrektora sprawuje Krzysztof Koziński.

 

Kontakt:

Szkoła Muzyczna I stopnia w Uniejowie

99-210 Uniejów, ul. Targowa 21

tel., fax: 63 288 81 64

e-mail: smuniejow@wp.pl

 

 

Załatw sprawę w Urzędzie

Ewidencja ludności (zgłoszenie pobytu czasowego i stałego, wymeldowanie z miejsca pobytu stałego)

Wnioski do pobrania

 

Wydanie dowodu osobistego

Wniosek do pobrania

 

Ochrona środowiska

Wnioski do pobrania

 

Zarządzanie drogami gminnymi

Wniosek o usytuowanie ogrodzenia od strony drogi

Wniosek na zajęcie pasa drogowego

Wniosek o wykonanie zjazdu z drogi gminnej

 

Realizacja inwestycji

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Działalność gospodarcza

Informacje i wnioski do pobrania

 

Podatki

Formularze podatkowe

 

Gospodarka gruntami i lokalami

Informacje i wnioski do pobrania

 

Godziny pracy:

poniedziałek: 9:00-17:00

wtorek – piątek: 8:00-16:00

Urząd Stanu Cywilnego

W Urzędzie Stanu Cywilnego sporządza się akty urodzeń, małżeństw i zgonów mających miejsce na terenie miasta i gminy Uniejów niezależnie od miejsca zamieszkania osób, których te akty dotyczą.

 

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego – Anna Kowalska posiada uprawnienia do:

 • sporządzania i rejestracji aktów stanu cywilnego oraz prowadzenia ich dokumentacji zbiorowej (akty urodzenia, akty małżeństwa, akty zgonów)
 • wydawania decyzji wynikających z prawa o aktach stanu cywilnego
 • prowadzenia Ksiąg Stanu Cywilnego i archiwum z zakresu USC
 • wydawania odpisów aktów stanu cywilnego
 • wydawania decyzji w zakresie zmiany imienia i nazwiska
 • wydawania zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności do zawarcia małżeństwa – śluby konkordatowe oraz zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą
 • przygotowywania całości dokumentacji związanej z wydawaniem dowodów tożsamości oraz wydawania takich dowodów
 • przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz innych oświadczeń zgodnie z przepisami Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego
 • stwierdzenia legitymacji procesowej do wystąpienia do sądu w sprawach możności lub niemożności zawarcia małżeństwa.

 

Kontakt:

Urząd Miasta Uniejów

99-210 Uniejów, ul. bł. Bogumiła 13

tel. 63 288 97 89

e-mail: urzad@uniejow.pl

 

Godziny pracy:

poniedziałek: 9:00-17:00

wtorek – piątek: 8:00-16:00

Struktura Urzędu

Struktura organizacyjna urzędu

 • Obsługa kancelarii ogólnej (sekretariat) – nr pok. 3, tel. 63 288 97 40/44, fax 63 288 97 43
 • Sekretarz miasta – nr pok. 4, tel. 63 288 97 88
 • Skarbnik miasta – nr pok. 7, tel. 63 288 97 77
 • Księgowość budżetowa – nr pok. 9, tel. 63 288 97 75
 • Księgowość podatkowa / kasa – nr pok. 8, tel. 63 288 97 76
 • Promocja – nr pok. 6, tel. 63 288 97 87/53/72
 • Fundusze unijne – nr pok. 10, tel. 63 288 97 97
 • Ochrona przeciwpożarowa – nr pok. 10, tel. 63 288 97 58
 • Kadry i obsługa samorządu – nr pok. 10, tel. 63 288 97 52
 • Zarząd drogami gminy – nr pok. 10, tel. 63 288 97 55
 • Gospodarka gruntami i lokalami – nr pok. 13, tel. 63 288 97 68
 • Działalność gospodarcza – nr pok. 5, tel. 63 288 97 64
 • Obrona cywilna i zarządzanie kryzysowe – nr pok. 5, tel. 63 288 97 64
 • Inwestycje / zamówienia publiczne – nr pok. 10, tel. 63 288 97 67/69
 • Ochrona środowiska – nr pok. 10, tel. tel. 63 288 97 69/61
 • Ewidencja ludności – nr pok. 10, tel. 63 288 97 84
 • Urząd Stanu Cywilnego – nr pok. 11, tel. 63 288 97 89
 • Informatyk – nr pok. 6, tel. 63 288 97 92
 • Rolnictwo – nr pok. 9, tel. 63 288 97 95
 • Gospodarka odpadami – nr pok. 10, tel. 63 288 97 61
 • Referat Oświaty – nr pok. 5, tel. 63 288 97 83

Pocztę elektroniczną do wszystkich działów prosimy kierować na adres: urzad@uniejow.pl

Godziny pracy

poniedziałek: 9:00-17:00

wtorek – piątek: 8:00-16:00

Skarbnik

Obowiązki Skarbnika Miasta Uniejów sprawuje Arleta Pietrzak (od 2005 r.).

 

Do zadań skarbnika należy:

 • nadzorowanie prac w zakresie opracowywania projektu budżetu gminy zgodnie z zasadami prawa budżetowego
 • dokonywanie ekonomicznej analizy planów finansowych gminnych jednostek organizacyjnych
 • nadzorowanie prawidłowego i terminowego rozliczenia jednostek i organizacji otrzymujących środki z budżetu gminy
 • nadzorowanie działalności z zakresu obsługi majątku gminy
 • prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • zapewnienie prawidłowości zawieranych umów pod względem finansowym
 • sprawowanie nadzoru nad wymiarem i poborem podatków i opłat lokalnych
 • nadzorowanie księgowości budżetowej i podatkowej
 • nadzorowanie prawidłowości wykonywania zadań z zakresu płac
 • zapewnienie terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań
 • nadzorowanie opracowywania okresowych i rocznych sprawozdań z wykonania budżetu gminy
 • nadzorowanie prawidłowej obsługi kasy
 • opracowywanie projektów zarządzeń wewnętrznych wydawanych przez burmistrza, dotyczących prowadzenia rachunkowości i obiegu dokumentów finansowych, a w szczególności: instrukcji obiegu dokumentów finansowych, zakładowego planu kont, instrukcji kasowej, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji
 • podejmowanie przedsięwzięć i inicjatyw w celu pozyskiwania środków do budżetu gminy
 • przygotowywanie informacji o stanie mienia komunalnego
 • współdziałanie z bankami – przedkładanie burmistrzowi informacji o ich bieżącej kondycji finansowej i o proponowanych lokatach
 • wykonywanie innych zadań przewidzianych w przepisach szczególnych
 • wydawanie poleceń służbowych w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań.

 

Kontakt:

Urząd Miasta Uniejów

99-210 Uniejów

ul. bł. Bogumiła 13

tel. 63 288 97 77

e-mail: urzad@uniejow.pl