Strefa Przedsiębiorcy

Mikroporady.pl – Pomoc w zarządzaniu mikro firmą: Jest to strona internetowa prowadzona przez Akademię Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Fundacja dr Bogusława Federa, na której zamieszczone są bezpłatnie ważne informacje, przydatne i pomocne dla początkującego i małego Przedsiębiorcy. Celem działalności serwisu www.mikroporady.pl jest bezpłatne i nieograniczone w czasie dostarczanie pomocy początkującym firmom na każdym etapie rozwoju w postaci wzorów umów, regulaminów, instrukcji, porad i rekomendacji wraz z aktualnym orzecznictwem, uwagami i komentarzami a zarejestrowani użytkownicy otrzymują bezpłatnie cotygodniowy biuletyn z nowymi poradami wg aktualnie obowiązującego stanu prawnego.

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy – jest wojewódzką, samorządową jednostką organizacyjną, powołaną przez Sejmik Województwa Łódzkiego. Celem nadrzędnym jest zapewnienie beneficjentom pomocy w uzyskaniu dofinansowania oraz jak najlepszym wykorzystaniu środków unijnych, przeznaczonych na rozwój konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki w regionie łódzkim.  Na stronie COP znajdują się informacje o programach, projektach, szkoleniach, akcjach i wydarzeniach promocyjnych: www.cop.lodzkie.pl

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości to ośrodek szkoleniowo-doradczy dla kadry kierowniczej i pracowników przedsiębiorstw. Celem działalności jest integracja środowiska biznesu, rozwój innowacji, współpraca między przedsiębiorstwami i jednostkami naukowo-badawczymi, transfer wiedzy i technologii, budowa gospodarki opartej na wiedzy oraz wspieranie integracji europejskiej. Więcej informacji o szkoleniach, usługach, pozyskiwaniu dotacji i rozliczaniu projektów przeczytacie Państwo na stronie internetowej: www.frp.lodz.pl/o-fundacji

Ze wsparcia Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego  można korzystać na dwa sposoby: bezpośrednio – jako podmiot ubiegający się o dofinansowanie lub realizujący projekt oraz pośrednio – jako osoba, która bierze udział w przedsięwzięciach organizowanych przez kogoś innego (np. w szkoleniach). O dotacje mogą występować m.in. mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. O zasadach działania programu, szkoleniach i konferencjach można dowiedzieć się ze strony: www.rpo.lodzkie.pl

 

Informacje o najbliższych, bezpłatnych webinariach dostępne są pod linkiem: www.rpo.lodzkie.pl/szkolenia

 

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego zajmuje się przygotowywaniem wniosków aplikacyjnych o fundusze na rozwój działalności przedsiębiorstw, opracowywaniem dokumentów strategicznych dla jednostek samorządu terytorialnego, wsparciem w zakresie eksportu/ importu, organizacją misji gospodarczych, funduszami pożyczkowymi dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Szczegóły dotyczące pożyczek na rozwój, bonów rozwojowych, usługach doradczych dostępne są stronie: www.larr.pl