Partnerstwo KSOW

Tytuł operacji:
„Produkty lokalne oraz spójna przestrzeń publiczna i kulturalna siłą napędową rozwoju przedsiębiorczości w Gminie Uniejów.”

Partnerzy KSOW:
Gmina Uniejów
DPT ACTIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA w Uniejowie

Cel operacji:
Przeszkolenie restauratorów i hotelarzy z zakresu krótkich łańcuchów dostaw, skutecznej promocji produktów lokalnych oraz wykorzystania istniejących rysów przestrzeni publicznej Uniejowa do spójnej aranżacji przestrzeni na zewnątrz i wewnątrz lokali usługowych.

Grupa docelowa:
restauratorzy i hotelarze posiadający swoje lokale w Uniejowie – 25 osób oraz osoby odwiedzające Spycimierz podczas IV Seminarium Spycimierskiego. (mieszkańcy, turyści).

Efekt realizacji operacji:
1. przeszkolenie 25 osób reprezentujących branżę hotelarsko-gastronomiczną Uniejowa
w zakresie krótkich łańcuchów dostaw, skutecznej promocji produktów lokalnych oraz wykorzystania istniejących rysów przestrzeni publicznej w aranżacji zewnętrznej i wewnętrznej lokali usługowych,
2. promocja 6 produktów lokalnych podczas IV Seminarium Spycimierskiego.

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja pn. „Od pomysłu do biznesu – Konferencja lokalnych produktów” współfinasowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Gmina Uniejów realizuje operację pn. „Od pomysłu do biznesu – Konferencja lokalnych produktów”. W ramach projektu, w terminie 13-14 kwietnia 2018 roku zostanie zrealizowane szkolenie pn. „Od pomysłu do biznesu” z pokazem kulinarnym oraz konferencja pn. „Budowa marki i promocja produktu lokalne.

Celem naszego projektu jest stworzenie możliwości podniesienia wiedzy, skorzystania z  doświadczeń oraz nawiązania kontaktów i współpracy pomiędzy rolnikami, wytwórcamiproduktów żywnościowych wysokiej jakości z restauratorami, hotelarzami z terenu Gminy
Uniejów. Organizacja przedsięwzięcia zostanie oparta o posiadane doświadczenie i możliwości, związane z cyklicznie odbywającym się Uniejowskim Festiwalem Smaków.

Operacja jest kierowana do rolników, małych lokalnych przetwórców spożywczych, mieszkańców obszarów wiejskich gminy Uniejów, w tym osób z grup dewaloryzowanych, restauratorów, hotelarzy, kucharzy, ponieważ grupa ta prowadzi lub może prowadzić działania związane z produkcją lub wykorzystywaniem żywności wysokiej jakości w przygotowywaniu posiłków oraz może brać udział w tworzeniu marki lokalnej i wpływać na rozwój turystyki kulinarnej na obszarach wiejskich gminy Uniejów.

Planowanym rezultatem przedsięwzięcia będzie poszerzenie wiedzy na temat promocji produktów lokalnych i ich dystrybucji, wymiana doświadczeń między producentami a odbiorcami oraz zawiązanie się współpracy pomiędzy podmiotami działającymi w różnych sektorach (publiczny, społeczny, mieszkaniec).

Projekt realizowany jest w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, dwuletniego Planu Operacyjnego na lata 2016-2017 Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, w ramach Działania 6 KSOW 2014-2020: Ułatwianie wymiany wiedzy między podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i upowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju oraz celu nr 1 KSOW: Zwiększanie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.
Jeśli chcesz zostać partnerem KSOW zarejestruj się na portalu www.ksow.pl

Informacja w formacie PDF

Rejestracji uczestników na szkolenie i konferencję prosimy dokonywać za pomocą wypełnionych kart zgłoszeniowych dostępnych do pobrania poniżej:

Karta zgłoszeniowa 13.04.

Karta zgłoszeniowa 14.04.