Miasta partnerskie

Uniejów otwarty na świat
Gmina Uniejów jest otwarta na współpracę z innymi samorządami w kraju i za granicą. Nawiązała współpracę partnerską z następującymi gminami i regionami: w Polsce (Turek – od 2009 r., Szczyrk – od 2011 r.), na Węgrzech (Mórahalom – od 2009 r.), na Łotwie (Krāslava – od 2011 r.), w Finlandii (Sonkajärvi – od 2011 r.), na Ukrainie (Truskawiec – od 2013 r.), w Gruzji (Region Racha i miejscowość Tskaltubo – od 2013 r.), na Białorusi (Gorki – od 2013 r.), w Azerbejdżanie (Naftalan – od 2014 r.), we Włoszech (Alatri – od 2017 r.), w Islandii (Grindavik – od 2019 r.) oraz w Mołdawii (Hyrżauka – planowana).

Nasze gminy i regiony partnerskie można poznać pod adresami:

Wspólne działania ubogacają
Współpraca Uniejowa z sąsiednią gminą miejską Turek odbywa się na wielu płaszczyznach, m.in. gospodarczej – wielu przedsiębiorców z gminy Uniejów prowadzi działalność w Turku i na odwrót. Ponadto oba miasta znajdują się w tym samym obszarze działań Nadleśnictwa Turek. Młodzież z gminy Uniejów uczęszcza do tureckich szkół ponadgimnazjalnych. Z kolei współpraca z miastem Szczyrk odbywa się w dziedzinach kultury i promocji turystycznej

Ważnymi dziedzinami współpracy międzynarodowej Uniejowa z gminami i regionami partnerskimi są rozwój i promowanie turystyki zdrowotnej oraz wymiana doświadczeń w zakresie wykorzystania wód geotermalnych, a także ochrona środowiska i racjonalne wykorzystanie zasobów przyrody. Nawiązywanie i pielęgnowanie bezpośrednich kontaktów między społecznościami lokalnymi umożliwia wzajemne poznawanie kultur i języków oraz inicjowanie kontaktów gospodarczych i biznesowych. Atrakcją, szczególnie dla dzieci i młodzieży, są wyjazdy turystyczne w ramach wymiany uczniów, a także udział w imprezach kulturalnych, sportowych, artystycznych i edukacyjnych (np. wizyta młodzieży z Uniejowa w węgierskiej miejscowości Mórahalom we wrześniu 2017 r.).

Zapraszamy do obejrzenia relacji video z podejmowanych form współpracy międzynarodowej:

Relacja z wizyty studyjnej (lipiec 2017 r.) i misji gospodarczej (sierpień 2017 r.), która odbyła się w Uniejowie. Do gminy przyjechali przedsiębiorcy i samorządowcy z Finlandii, Węgier, Łotwy, Ukrainy, Gruzji, Białorusi i Rosji.

Relacja z międzynarodowej konferencji „Od pomysłu do biznesu”, która odbyła się w Uniejowie w kwietniu 2018 r. z udziałem delegacji z miast partnerskich z Węgier i Włoch i miała na celu promowanie lokalnych produktów oraz wymianę doświadczeń biznesowych.

Więcej o różnych wydarzeniach organizowanych w gminie Uniejów, w których brali udział przedstawiciele zaprzyjaźnionych miejscowości można przeczytać w artykułach: