Telefony alarmowe

Europejski numer alarmowy – 112

Policja – 997

Straż Pożarna – 998

Pogotowie Ratunkowe – 999

Pogotowie Energetyczne – 991

Rejon Dystrybucji w Turku – ( 62 ) 500 25 77 (tzw. awarie masowe)

Pomoc Drogowa – 981

Komisariat Policji w Uniejowie – 63 288 80 07

Ochotnicza Straż Pożarna w Uniejowie – 63 288 80 08

Społeczna Straż Rybacka w Uniejowie – 600 945 111

Urząd Miasta – 63 288 97 40/44