Pomoc społeczna

Jak jest zorganizowana pomoc społeczna w gminie Uniejów?

 

Wśród podmiotów zajmujących się świadczeniem stałej pomocy w gminie Uniejów najważniejszą rolę spełnia Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Miejsko-Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

 

Kto i jak może skorzystać z pomocy społecznej?

 

Z pomocy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej mogą skorzystać mieszkańcy miasta i gminy Uniejów, osoby dorosłe, dzieci, młodzież oraz rodziny, w tym wielodzietne.

Każda osoba dotknięta ubóstwem, bezrobociem, bezdomnością, alkoholizmem oraz innymi zdarzeniami losowymi, znajdująca się w trudnej sytuacji materialnej.

 

Miejsko-Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii świadczy pomoc każdemu mieszkańcowi miasta i gminy Uniejów dotkniętemu uzależnieniem. Z prośbą o skierowanie osoby uzależnionej na leczenie do komisji może zwrócić się każdy, niekoniecznie spokrewniony członek rodziny lub instytucje takie jak Ośrodek Pomocy Społecznej, policja, kurator.

 

Co 2 tygodnie, we wtorki, przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Uniejowie działa punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i członków rodzin, w którym można uzyskać fachową pomoc. Porady udzielane są bezpłatnie.

 

Gdzie się udać, aby skorzystać z pomocy społecznej?

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

99-210 Uniejów

ul. Orzechowa 6

tel. 63 288 80 26

e-mail: mgopsuniejow@op.pl

 

Godziny pracy:

poniedziałek: 9:00-17:00

wtorek – piątek: 8:00-16:00

 

Miejsko-Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

99-210 Uniejów

ul. bł. Bogumiła 13

tel. 63 288 97 58

e-mail: urzad@uniejow.pl

 

Godziny pracy:

poniedziałek: 9:00-17:00

wtorek – piątek: 8:00-16:00