orkiestra w czerwono-czarnych strojach

Kultura

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury

Więcej informacji na stronie Gminne jednostki organizacyjne.

 

Kontakt:

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Uniejowie

99-210 Uniejów, ul. Targowa 21

tel. 63 288 81 64

e-mail: mgokuniejow@wp.pl

www.facebook.com/mgokuniejow

Godziny pracy: 8:00-20:00

 

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

więcej informacji na stronie Gminne jednostki organizacyjne

 

Kontakt:

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

99-210 Uniejów, ul. Kościelnicka 8/10

tel. 63 288 80 77

e-mail: uniebib@op.pl

www.facebook.com/bibliotekauniejow

 

Godziny pracy:

Od poniedziałku do piątku: 8:00-18:00

Sobota: 10:00-14:00

 

Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa

Towarzystwo prowadzi działalność społeczno-kulturalną na terenie Ziemi Uniejowskiej. Działania Stowarzyszenia polegają m.in. na inicjowaniu przedsięwzięć popularyzujących wiedzę o regionie, pielęgnowanie dorobku kulturowego związanego z regionem, promowaniu i wspieraniu uzdolnionej młodzieży, podejmowaniu działań w zakresie edukacji regionalnej i historycznej. Towarzystwo wydaje liczne publikacje, książki o tematyce historycznej oraz kwartalnik „W Uniejowie”, a także prowadzi Izbę Regionalną Ziemi Uniejowskiej.

Prezesem TPU jest Urszula Urbaniak.

 

Kontakt:

Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa

99-210 Uniejów, ul. Szkolna 2

tel. 63 288 83 39, 63 288 82 66, 602 130 270 (prezes Urszula Urbaniak)

e-mail: urszula.urbaniak@wp.pl

www.facebook.com/towarzystwoprzyjacioluniejowa

 

Izba Regionalna Ziemi Uniejowskiej

Izba zawiera zbiory o charakterze historycznym, archeologicznym oraz etnograficznym, które dokumentują bogatą historię miasta i gminy Uniejów. Stałą ekspozycję stanowią pamiątki z okresu II wojny światowej. W izbie muzealnej organizowane są wystawy okazjonalne z dziedziny malarstwa, rzeźby oraz fotografii. Odbywają się cykliczne spotkania z artystami, prezentującymi swój dorobek artystyczny.

 

Kontakt:

Izba Regionalna Ziemi Uniejowskiej

Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa

99-210 Uniejów, ul. Szkolna 2

tel. 63 288 83 39, 63 288 82 66, 602 130 270 (prezes Urszula Urbaniak)

e-mail: urszula.urbaniak@wp.pl

www.facebook.com/towarzystwoprzyjacioluniejowa

 

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Uniejowie

Uniejowski Uniwersytet Trzeciego Wieku od II semestru roku akademickiego 2013/2014 rozpoczął swoją działalność jako sekcja Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. Liczy ponad 160 słuchaczy, mieszkańców miasta i gminy Uniejów oraz miejscowości sąsiadujących z gminą. Są to osoby aktywne, pełne zaangażowania, z pasją realizujące swoje marzenia, doskonalące uzdolnienia, ale także szukające wsparcia, kontaktów z innymi, uciekające przed samotnością, które udowadniają same sobie, że w każdym wieku można się skutecznie uczyć i robić postępy.

 

W ramach zajęć mają możliwość nauki języków obcych:, a także obsługi komputera. Proponowane są również zajęcia ruchowe – gimnastyka z elementami tańca, aerobic, aerobic w wodzie oraz nauka pływania. Uczestnicy pod okiem instruktora mogą zażywać aktywnej rekreacji w uzdrowisku Uniejów i pokonywać trasy spacerowe z kijkami do nordic walking. Na Uniwersytecie prowadzone są zajęcia plastyczne oraz teatralne. Odbywają się także zajęcia wykładowe związane tematycznie ze zdrowym stylem życia, profilaktyką zdrowotną oraz atrakcjami turystycznymi w okolicy Uniejowa. Słuchacze mają również możliwość uczestniczenia w grupowych spotkaniach z psychologiem, dietetykiem i kosmetologiem. Dużą atrakcją dla seniorów są wycieczki krajoznawcze. Słuchacze Uniwersytetu biorą też udział w szkoleniach i spotkaniach, korzystają z oferty medycznej: zabiegów balneoterapeutycznych oraz z diagnostyki poziomu pamięci, uwagi i koncentracji oraz treningu funkcji poznawczych w „Uzdrowisku Uniejów Park”.

 

Kontakt:

Urszula Urbaniak (prezes)

tel. 602 130 270

e-mail: urszula.urbaniak@wp.pl

 

Uniejowska Akademia Rycerska

O tym, że Uniejów jest nazywany miastem rycerzy, słyszeli już chyba wszyscy. I słusznie, posiadamy wszak zamek – i to nie byle jaki oraz wspaniałą kolegiatę. Rycerski klimat tworzą nie tylko zabytki, ale i rekonstruktorzy dawnej historii, dlatego powstała Uniejowska Akademia Rycerska. Powstała z myślą o „zarażeniu” uniejowskiej młodzieży pasją do poznawania i przede wszystkim rekonstruowania dawnej historii. Tego zadania podjęło się czworo rekonstruktorów z wieloletnim stażem – odtwórców mających na swoim koncie dziesiątki wyjazdów, turniejów i wypraw. Akademia daje szanse spełniania się w wielu dziedzinach, stawiając sobie za cel stworzenie Bractwa Rycerskiego z prawdziwego zdarzenia. Na spotkaniach dzieci i młodzież uczą się: fechtunku, łucznictwa, garncarstwa, poznają dawną kuchnię, średniowieczne obyczaje, historie bitew itp. Jednym z głównych zainteresowań jest także kultura materialna i tworzenie strojów oraz innych przedmiotów codziennego użytku. Rycerze i damy, którzy stanowią trzon grupy, posiadają stroje. Członków Akademii można spotkać na pokazach w Uniejowie i nie tylko…

 

Kontakt:

Uniejowska Akademia Rycerska

Jędrzej Kałużny

tel. 663 098 202

www.facebook.com/UniejowskaAkademiaRycerska

 

Zespół Tańca Dawnego „Dworzanie” & Teatr Ognia „Lux Tenebris”

Zespół powstał w lutym 2005 r. w ramach projektu kulturalnego prowadzonego przez Bractwo Rycerskie „Signum Temporis”. W Zespole tańczą dzieci i młodzież z Uniejowa oraz okolic. Zespół zajmuje się odtwarzaniem historycznych tańców z okresu średniowiecza i renesansu. W skład Stowarzyszenia wchodzą grupy zajmujące się różną działalnością historyczno-kulturalną. Teatr Ognia „Lux Tenebris” prezentuje program choreograficzno- muzyczny połączony z iluminacjami świetlnymi. Stowarzyszenie zajmuje się również artystyczną oprawą turniejów rycerskich, festynów, jubileuszy. Prezesem Stowarzyszenia jest Elżbieta Bartnik.

 

Kontakt:

Zespół Tańca Dawnego „Dworzanie”

99-210 Uniejów, ul. Szkolna 1 m. 10

www.facebook.com/DworzanieUniejow

 

Zespół „Ranores”

Zespół „Ranores” skupia miłośników kultury Indian Ameryki Północnej, zajmuje się propagowaniem kultury indiańskiej. Organizuje wystawy oraz festyny, podczas których prezentowane są pokazy tańców Pow Wow, gry i zabawy. Na terenie Uniejowa odbywają się imprezy organizowane przez współczesnych Indianistów: Festiwale POW-POW (kwiecień) oraz Indiańskie Lato (sierpień), podczas którego brzeg Warty zamienia się w prawdziwą osadę indiańską.

 

Kontakt:

Zdzisław „Ranores” Wszołek

tel. 63 288 95 73, 605 304 197

e-mail: ranores@gmail.com

www.facebook.com/zespol.ranores

 

Hufiec ZHP Uniejów im. Marii Konopnickiej

Hufiec Uniejów prowadzi działalność na terenie powiatów: poddębickiego, łęczyckiego, tureckiego, sieradzkiego oraz w obwodzie Szkoły Podstawowej w Piekarach (gm. Dobra), Szkoły Podstawowej w Jeziorsku (gm. Warta), Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Juliana Tuwima w Stemplewie (gm. Świnice Warckie), Szkoły Podstawowej w Świnicach Warckich. W sumie w 15 drużynach zrzeszonych jest prawie 200 członków, w tym 25 członków drużyn „Nieprzetartego Szlaku”. Działalność na rzecz turystyki, sportu, kultury, zdrowia, profilaktyki uzależnień, edukacji ekologicznej to priorytetowa działalność Hufca ZHP Uniejów. Wspiera on drużynowych w wychowaniu młodego człowieka, w myśl wartości i ideałów harcerskich. Hufiec organizuje festyny, konkursy, biwaki, na których stara się zintegrować młodzież. Wielką chlubą, jest Orkiestra Dęta, prowadzona od 1981 roku, która jest Reprezentacyjną Orkiestrą Związku Harcerstwa Polskiego. Komendantem Hufca jest hm. Piotr Łukasiewicz, zastępcą Komendanta Hufca ds. programu – pwd. Sylwia Wojtczak, skarbnikiem – dh. Marta Ożadowicz.

 

Kontakt:

Hufiec ZHP Uniejów im. Marii Konopnickiej

99-210 Uniejów, ul. Kilińskiego 18

tel. 63 288 80 53

e-mail: uniejow@zhp.pl

www.uniejow.zhp.pl

 

Chór żeński „Kantylena”

Chór powstał w 1995 roku i działa przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Uniejowie.

W jego skład wchodzi 14 kobiet. Dyrygentem chóru jest Jakub Pięgot. Chór włącza się w liczne gminne uroczystości o charakterze kulturalnym, patriotycznym oraz religijnym. Bierze także udział w różnego rodzaju festiwalach i przeglądach, zdobywając liczne wyróżnienia i nagrody. W swoim repertuarze chór posiada pieśni polskie, zagraniczne, oraz piosenki ludowe, biesiadne i utwory muzyki poważnej.

 

Włościanki

Folklorystyczny zespół śpiewaczy z Wielenina.

 

Kapela ze wsi Wilamów

Repertuar kapeli to przede wszystkim utwory znanych, popularnych kapel podwórkowych oraz własne kompozycje, a także liczne utwory instrumentalne. Kapela swoimi występami uświetnia wiele imprez i uroczystości wiejskich, gminnych a także powiatowych i wojewódzkich. Corocznie bierze udział w Przeglądach Kapel Podwórkowych Ziemi Łódzkiej.

 

Zespół rockowy „De’ Formacja”

Zespół powstał w lutym 2007 roku. Początkowo nosił nazwę K3, a w jego skład wchodziły – wokalistka, gitarzystka i perkusistka. Z czasem do grupy dołączyła basistka. W takim składzie dziewczyny zaczęły pokazywać się na koncertach w mieście i gminie, a także województwie. Pod koniec 2007 roku zmieniły nazwę na aktualną „De’ Formacja”, co po prostu oznacza zdeformowany. Zespół działa przy Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Uniejowie.

 

G.D.P. SQuAD

Zespół istniejący od 2005 roku grający pozytywne reggae z przekazem i żywiołowością rockowej petardy.

 

GREASEN

Grupa rockowa powstała w 1991 roku. Zespół uczestniczy w wielu przeglądach rockowych na terenie kraju wygrywając większość z nich.

 

The Meths

 

Wujcio Paluch Acoustic

 

Moc’art

 

Kontakt:

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Uniejowie

99-210 Uniejów, ul. Targowa 21

tel., fax 63 288 81 64

e-mail: mgokuniejow@wp.pl

www.facebook.com/mgokuniejow

 

Orkiestra Dęta OSP w Spycimierzu

Orkiestra Dęta OSP Spycimierz została założona w 1970 roku. Jej pierwszym dyrygentem był Stanisław Wąsiołek, od 1972 roku – Zenon Jankowski, a od 2006 roku jest nim Włodzimierz Smolarek. W 1971 roku orkiestrze groziło rozwiązanie, gdyż pożar strawił 63 budynki. Dzięki ogromnemu zapałowi udało się temu zapobiec. Orkiestra bierze udział w licznych przeglądach i turniejach, zajmując czołowe miejsca. Dostąpiła również zaszczytu udziału w kwietniu 1998 roku w audiencji u papieża Jana Pawła II, dając koncert na Placu Św. Piotra. Repertuar orkiestry stanowią utwory koncertowe, marsze, pieśni oraz kolędy.

 

Kontakt:

Orkiestra Dęta OSP Spycimierz

99-210 Uniejów, Spycimierz 19

tel. 63 288 82 82

e-mail: wlodek.smolarek@wp.pl

www.orkiestraspycimierz.cba.pl

 

Orkiestra Dęta ZHP-OSP w Uniejowie

Założona w 1981 roku przy Komendzie Hufca ZHP w Uniejowie. W 2001 roku orkiestra nagrała, przy pomocy Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, Radia Łódź oraz „Polskich Nagrań”, pierwszą płytę zatytułowaną „Puzon expres”. Druga płyta ukazała się z okazji Jubileuszu 25-lecia powstania orkiestry, w sierpniu 2006 roku. Obecnie liczy ponad 40 osób. Pierwszym kapelmistrzem orkiestry jest Jakub Pięgot, drugim kapelmistrzem Marian Pięgot. Orkiestra obsługuje wiele uroczystości i bierze również udział w licznych konkursach, festiwalach, przeglądach oraz wielokrotnie występowała za granicą, m.in. w Niemczech, Austrii, Rosji, na Węgrzech, Ukrainie oraz Łotwie, zdobywając szereg nagród.

 

Kontakt:

Orkiestra Dęta ZHP-OSP w Uniejowie

99-210 Uniejów, ul. Kilińskiego 18

tel. 63 288 80 53

e-mail: orkiestrauniejow@wp.pl

www.orkiestra.szkolnastrona.pl

 

Orkiestra Dęta OSP w Wieleninie

Powstała w 1926 roku przy wielenińskiej Ochotniczej Straży Pożarnej. Swoją działalność zawiesiła w okresie wojennym, wznawiając ją w 1946 roku. W latach 60. orkiestra zajmowała czołowe miejsca w powiecie poddębickim, stając się jedną z najlepszych w rejonie. Po przeprowadzeniu reformy administracyjnej kraju orkiestra uczestniczyła w przeglądach powiatowych w Pęczniewie (1999), Uniejowie (2000) i Poddębicach (2005). W 2009 r. z funkcji kapelmistrza zrezygnował Józef Włodarczyk, który zajmował się orkiestrą przez prawie 30 lat. Obecnie orkiestra bierze udział w uroczystościach oraz imprezach strażackich. Kapelmistrzem Orkiestry jest Maksymilian Milczarek.

 

Kontakt:

Orkiestra Dęta OSP w Wieleninie

Roman Koziński – kierownik Orkiestry

tel. 665 083 415

 

Kapela spod Baszty

Uniejowska kapela podwórkowa