O możliwościach i planach rozwoju uzdrowiska termalnego

Burmistrz Miasta Uniejów, Józef Kaczmarek spotkał się dziś z Państwem Danutą i Jerzym Ćwiertniami, właścicielami ośrodka rehabilitacyjnego Uzdrowisko Uniejów Park, by podsumować minioną dekadę współpracy, ale przede wszystkim – rozmawiać o możliwościach dalszego rozwoju uzdrowiska.

Państwo Danuta i Jerzy Ćwiertnia reprezentują spółkę, która poza obiektem w Uniejowie prowadzi jeszcze dwa inne ośrodki, działające na terenie górskich miejscowości leczniczych: Uzdrowisko Muszyna nad Popradem oraz Uzdrowisko Wysowa nad Parkiem (w miejscowości Wysowa-Zdrój). Instytut Zdrowia Człowieka, o którym mowa, zajmuje się profesjonalnie problemami utrzymania i przywracania zdrowia oraz łagodzeniem objawów schorzeń. Instytut w odróżnieniu od innych placówek prowadzących lecznictwo sanatoryjne, specjalizuje się w realizacji programów psychologicznych ukierunkowanych na kompleksowe leczenie zaburzeń psychosomatycznych.

Piątkowe spotkanie, jak podkreśla Pan Burmistrz, miało szczególny charakter. Początek współpracy z Państwem Danutą i Jerzym Ćwiertniami odegrał bowiem istotną rolę w uzdrowiskowej historii Uniejowa:

Instytut Zdrowia Człowieka był jednym z pierwszych inwestorów na terenie, nie będącego jeszcze wtedy uzdrowiskiem, Uniejowa – wspomina burmistrz. – Jednocześnie, decyzja Pani Prezes i Pana Prezesa o utworzeniu w tym miejscu sanatorium wraz zakładem przyrodoleczniczym, pozwoliły nam kontynuować starania o przyznanie statusu miejscowości uzdrowiskowej, co jak już wiadomo, zakończyło się w 2012 roku sukcesem!

Dziś, po 10 latach bardzo dobrze układającej się współpracy, o czym zgodnie przyznali uczestnicy piątkowego spotkania, ważniejsze jest to, jakie plany na najbliższą przyszłość zamierzają obrać. Jak wynika z rozmowy, właściciele Uzdrowiska Uniejów Park są zadowoleni z dotychczasowego funkcjonowania obiektu i szukają możliwości finansowych, które pozwolą dalej go rozwijać. Ważnym argumentem przemawiającym za rozbudową bazy sanatoryjnej jest rosnące zainteresowanie turnusami rehabilitacyjnymi na terenie Uniejowa, zarówno w ramach kontraktu z ZUS i NFZ, jak i pobytami komercyjnymi. Burmistrz wraz z Radą Miejską deklarują pełne poparcie planów rozwoju uzdrowiska:

Ze strony gminy mogę zadeklarować wszelką pomoc, oczywiście na miarę możliwości działań, które leżą w kompetencjach samorządu. W tej chwili w przygotowaniu jest aktualizacja operatu uzdrowiskowego. Ale niezależnie od obowiązków, które nakłada na nas ustawa, staramy się również dbać o dobre zaplecze do działania i rozwoju, tak dla obecnych, jak i nowych partnerów w biznesie, którzy mają pomysł i chcą go na terenie naszego młodego uzdrowiska realizować – zapewnia włodarz.

Historia Uniejowa jako uzdrowiska rozpoczyna się w 2008 roku, uzyskaniem przez ówczesny samorząd świadectwa potwierdzającego korzystne dla zdrowia właściwości wody geotermalnej i klimatu. Dzięki współpracy Burmistrza Józefa Kaczmarka oraz Rady Miasta z wieloma autorytetami ze świata nauki, zwłaszcza w dziedzinie balneologii, w 2011 roku został zatwierdzony operat uzdrowiskowy oraz wydana decyzja Ministra Zdrowia, potwierdzająca możliwość prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego na obszarze gminy Uniejów. W tym samym roku powstało pierwsze i jedyne w województwie łódzkim sanatorium uzdrowiskowe – Instytut Zdrowia Człowieka – Uzdrowisko Uniejów Park. W 2012 r., ze względu na fakt, że podstawą leczenia uzdrowiskowego w Uniejowie jest wysoko zmineralizowana woda geotermalna, miastu Uniejów wraz z przyległymi sołectwami nadano status uzdrowiska termalnego. Pierwszego i jak dotąd, jedynego w kraju.

Od tego czasu Sanatorium Uzdrowiskowe z Zakładem Przyrodoleczniczym w Uniejowie, świadczące szeroką gamę zabiegów z zakresu rehabilitacji i profilaktyki prozdrowotnej, opartych na bazie mineralnej, leczniczej wody termalnej, odwiedziło już kilkanaście tysięcy Gości. Uzdrowisko Uniejów Park oferuje kompleksową rehabilitację schorzeń narządu ruchu oraz narządu głosu, w ramach turnusów z prewencji rentowej ZUS. W procesie fizjoterapii wykorzystywane są zabiegi z zakresu: hydroterapii z wykorzystaniem słonej wody termalnej, fizykoterapii, termoterapii, kinezyterapii oraz balneologii. W ośrodku znajdują się specjalistyczne gabinety: urologiczne, ortopedyczne, onkologiczne czy foniatryczne. Naturalnie, w Uzdrowisku Uniejów Park realizowana jest także rehabilitacja w ramach lecznictwa uzdrowiskowego stacjonarnego oraz fizjoterapia ambulatoryjna – finansowane przez NFZ. Co istotne, do wszystkich tych zabiegów i specjalistów, poza kontraktowymi kuracjuszami, zyskali dostęp na miejscu również mieszkańcy miasta i gminy Uniejów.

(MB)