Komunikat dla mieszkańców – Czyste Powietrze

W związku z licznymi informacjami o pojawiających się kontaktach telefonicznych stanowiących rodzaj aktywnej sprzedaży usług w związku z programem „Czyste Powietrze” informujemy, że nie są to działania inicjowane przez NFOŚiGW, ani za zgodą i konsultacją z nami.

NFOŚiGW w trosce o równe traktowanie zarówno Wnioskodawców, jak i podmiotów realizujących wykonawstwo w ramach inwestycji, pozostawia każdemu Wnioskodawcy w ramach programu „Czyste Powietrze” pełną swobodę w zakresie wyboru technologii i wykonawców, o ile tylko wybrane rozwiązania spełniają warunki określone w regulaminie programu. Nasi Wnioskodawcy mają dostęp do bezpłatnej informacji i edukacji w zakresie programu, jego warunków oraz możliwości uzyskania dofinansowania.”

Wszystkie niezbędne informacje dostępne są na stronie www.czystepowietrze.gov.pl

(MŁ)