Gmina Uniejów otrzymała dofinansowanie na inwentaryzację folii oraz innych odpadów rolniczych

Gmina Uniejów otrzymała od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dofinansowanie zadania w ramach programu priorytetowego Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

Przed złożeniem stosownego wniosku rolnicy z terenu gminy Uniejów zainteresowani odbiorem folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej, takich jak: folia rolnicza, siatka do owijania balotów, sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach, opakowania typu Big Bag, do końca czerwca składali informacje o rodzajach i ilościach posiadanych odpadów.

Po zebraniu danych dotyczących ilości folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej znajdujących się w gospodarstwach rolnych, szacunkowy całkowity koszt zadania wyceniony został na kwotę 61 927 zł.

Kolejnym krokiem było złożenie przez gminę Uniejów stosownego wniosku do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Decyzją powyższej instytucji gmina Uniejów otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 57 340 zł. Środki te przeznaczone zostaną na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej. Należy jednak zaznaczyć, że odpady te rolnicy zobowiązani będą dostarczyć we własnym zakresie do miejsca wskazanego przez gminę.

Termin rozpoczęcia zbiórki przypada na 1 kwietnia br., a dokładny harmonogram dla poszczególnych miejscowości zostanie ustalony w najbliższym czasie.

A.Ol.