Adopcje zwierząt


Adopcje zwierząt

Opiekę nad bezdomnymi zwierzętami zabranymi z terenu gminy Uniejów w 2022 roku będzie sprawował Gabinet Weterynaryjny, Lek. Wet. Andżelika Barczak, Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt, Psia Ostoja, ul. Szkolna 14, Pieczyska, 98- 400 Wieruszów.

Przed podpisaniem stosownej  umowy pracownik Urzędu Miasta w Uniejowie –Anna Pająk-Kowalska wraz z Komisją Rewizyjną Rady Miejskiej w Uniejowie w dniu 29.12.2021 r. dokonali sprawdzenia warunków panujących w schronisku,  oględzin boksów i sektorów itd.

W dniu 03.01.2022 r. z Przedsiębiorstwa Handlowo Usługowego „Daniel” Artur Zielaskowski, Węgrowo 28 G, 86-302 Węgrowo zostały przekazane 3 psy pochodzące z terenu Miasta i Gminy Uniejów do schroniska „Psia Ostoja”.

Burmistrz Miasta Uniejów zachęca wszystkich zainteresowanych do adopcji bezdomnych zwierząt zabranych z naszej gminy. Zwierzęta przebywające w schronisku objęte są nadzorem weterynaryjnym, są zaszczepione przeciwko chorobom zakaźnym, odrobaczone, wysterylizowane oraz zaczipowane.

Szczegóły dotyczące adopcji czworonogów znajdują się na stronie internetowej https://psiaostoja.pl/.

Dodatkowe informacje można uzyskać bezpośrednio u pracownika schroniska dzwoniąc pod numer telefonu 603 394 731  lub w Urzędzie Miasta w Uniejowie, pod numerem telefonu: 63 288 97 49.